Beyond Higgs

Archive for "Lars A. Wern"

Posted on December 4th, 2013 | in Lars A. Wern

Beyond Higgs

While Peter W. Higgs does not like the nicknames “God Particle” and “Higgs Particle”, he received the Nobel Prize in Physics 2013 for predicting an omnipresent phenomenon that gives mass to the building blocks of everything. The universe is described as filled with a “Higgs field” in which his particle is a vibration so perhaps […]

Posted on October 15th, 2009 | in Lars A. Wern

A New Cosmic Perspective

Swedish Abstract Grundsynen att det är vågor bakom allt har fått mig att tänka just på den oändliga livslängd som förknippas med ljusvågor och med den till dem kopplade elementarpartikeln. Ett försök görs här att se kosmos som en lågfrekvent oscillation kopplad till en elementarpartikel med oändlig livslängd! Enklast beskrivs den oscillationen med hjälp av den mest fundamentala formen […]

Posted on May 15th, 2009 | in Lars A. Wern

Om Sanningen

On Truth behandlar ett stort ämne i en lit en bok med bara 101 sidor. Den är författad av Harry G. Frankfurt, filosof och professor emeritus vid Princeton University, och utgiven av Alfred A. Knopf, New York, 2006. Ett år tidigare hade författaren släppt sin uppmärksammade bok On Bullshit, Princeton University Press, 2005. Om denna skriver han i inledningen […]